Frezowanie kominów

Co to jest frezowanie kominów?

To inaczej mówiąc rozwiercanie, które pozwala z jednej strony na usunięcie zgromadzonej wewnątrz sadzy i spalin, a z drugiej powiększenie wewnętrznej średnicy. Dzięki rozwiercaniu możliwe jest nie tylko poprawienie drożności przewodu, ale również montaż wkładu kominowego.

Metoda ta jest możliwa dzięki zastosowaniu specjalnych frezów, które są niezwykle skuteczne w przypadku starszych konstrukcji wymagających renowacji. Jest techniką bezinwazyjną, w związku z czym nie ma obaw o naruszenie konstrukcji. Podjęcie działania przez specjalistów zawsze poprzedzone jest oceną techniczną komina i poszukiwaniem wszelkiego rodzaju wad konstrukcyjnych, a następnie wyborem najbardziej odpowiedniej metody renowacji.

Rozwiercanie jest metodą:

 •     nieinwazyjną
 •     szybką w zastosowaniu
 •     czystą
 •     uniwersalną

Kiedy należy skorzystać z tej metody?

Na frezowanie komina powinniśmy zdecydować się w sytuacji, gdy:

 •     istnieje problem z cyrkulacją powietrza oraz dużą ilością sadzy, co jest jednoznaczną oznaką tego, że przewód nie jest w stu procentach drożny
 •     potrzebujemy zwiększyć średnicę wewnętrzną przewodu, np. w sytuacji, kiedy chcemy podłączyć urządzenia grzewcze, które tego wymagają
 •     konstrukcja jest nieszczelna i do wnętrza budynku przedostaje się dym
 •     konstrukcja jest uszkodzona i wymagana jest jej renowacja, a my szukamy najbardziej skutecznej metody

Co to jest frezowanie kominów?

To inaczej mówiąc rozwiercanie, które pozwala z jednej strony na usunięcie zgromadzonej wewnątrz sadzy i spalin, a z drugiej powiększenie wewnętrznej średnicy. Dzięki rozwiercaniu możliwe jest nie tylko poprawienie drożności przewodu, ale również montaż wkładu kominowego.

Metoda ta jest możliwa dzięki zastosowaniu specjalnych frezów, które są niezwykle skuteczne w przypadku starszych konstrukcji wymagających renowacji. Jest techniką bezinwazyjną, w związku z czym nie ma obaw o naruszenie konstrukcji. Podjęcie działania przez specjalistów zawsze poprzedzone jest oceną techniczną komina i poszukiwaniem wszelkiego rodzaju wad konstrukcyjnych, a następnie wyborem najbardziej odpowiedniej metody renowacji.

Rozwiercanie jest metodą:

 •     nieinwazyjną
 •     szybką w zastosowaniu
 •     czystą
 •     uniwersalną